Home


Het Mediationcollectief Linnaeus is een samenwerkingsverband van (NMI) mediators waarin verschillende disciplines zijn vertegenwoordigd om, afhankelijk van de aard van het conflict, de juiste mediator in te kunnen schakelen. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om persoonlijke conflicten, scheidingsbemiddeling, familie- en erfrechtconflicten, arbeidsconflicten, zakelijke en bedrijfsconflicten. Juist door de interdisciplinaire samenstelling kan het collectief ook gebruikt worden als klachtencommissie, denktank enz.